Facebook

OFERTA DLA:

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ROLNIKÓW

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 2. Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 4. Ubezpieczenie Assistance
 5. Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

Ubezpieczenia majątkowe:

 1. Ubezpieczenie elementów stałych, ruchomości domowych
 2. Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
 3. Ubezpieczenie budynków w budowie
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 5. Ubezpieczenie nagrobków, altan ogrodowych, obiektów małej architektury

Ubezpieczenia osobowe:

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 3. Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie na życie

 1. Ubezpieczenie indywidualne na życie (zabezpieczenie kredytu hipotecznego)
 2. Ubezpieczenie grupowe indywidualne na życie (studenci, emeryci, osoby bezrobotne, gospodynie domowe)

Ubezpieczenia techniczne:

 1. Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
 2. Ubezpieczenie maszyn od awarii
 3. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Odpowiedzialność cywilna:

 1. OC deliktowe
 2. OC kontraktowe
 3. OC za produkt
 4. OC zawodowe
 5. OC spedytora i przewoźnika

Ubezpieczenia rolników:

 1. ubezpieczenie upraw
 2. ubezpieczenie zwierząt
 3. ubezpieczenie budynków
 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

UBEZPIECZENIA
ANNA SUSZCZYŃSKA
48-200 PRUDNIK, UL. SKŁODOWSKIEJ 17

TEL. 782 807 558
e-mail:
NIP 755 178 42 54

Wszelkie prawa zastrzeżone: copyrights © 2024r.