Facebook

O FIRMIE

W swoim działaniu kieruję się zasadą, aby każdy Klient miał zapewnioną prawidłową, dostosowaną do jego potrzeb, ochronę ubezpieczeniową.

LICZY SIĘ JAKOŚĆ – NIE ILOŚĆ

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

W branży ubezpieczeniowej prację od 2004 roku.

Firma Ubezpieczenia Anna Suszczyńska powstała w 2011 roku.

Początkowo pracowałam w dla kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Jednakże w miarę rozwoju rynku ubezpieczeniowego liczba Partnerów, z którymi współpracuję wzrosła obecnie do kilkunastu.

ZAJMUJĘ SIĘ:

Staram się nie tylko obniżyć Państwu składkę za polisę, ale też i urealnić zakres ochrony.

Często dodanie / zmiany pewnych zapisów czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez znacznego wpływu na wielkość składki.

Podpowiadam różne rozwiązania, które mogą obniżyć koszt ubezpieczeń.

Oszczędzam Państwa czas, którego wymagałoby samodzielne rozpoznanie wszystkich oferowanych na polskim rynku produktów różnych firm ubezpieczeniowych.

Przygotowując dla Państwa ofertę przedstawiam możliwie szeroki wachlarz istniejących na rynku Towarzystw tak, aby mogli Państwo dokonać świadomego wyboru.

Doradzam, które z oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe produktów będą Państwu bardzo przydatne - zwiększą poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczą życie, zdrowie, majątek, odpowiedzialność cywilną czy finanse w firmie, a które mogą okazać się zupełnie niedostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Wyjaśniam, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, pewne zawiłości ubezpieczeniowe. Uświadamiam zagrożenia wynikające z tych zapisów, których nie można wyłączyć lub ograniczyć.

Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są często mało zrozumiałe, zawierają różne „kruczki” i wyłączenia. W przypadku szczególnie niejasnych zapisów warunków ubiegam się o oficjalne interpretacje towarzystw.

Polecamy

UBEZPIECZENIA
ANNA SUSZCZYŃSKA
48-200 PRUDNIK, UL. SKŁODOWSKIEJ 17

TEL. 782 807 558
e-mail:
NIP 755 178 42 54

Wszelkie prawa zastrzeżone: copyrights © 2024r.